UAB „Finovus“ įkurta 2006 m. gegužės 15 d. Įmonės darbuotojai – didelę patirtį
turintys ekspertai, dirbantys ES finansinės paramos srityje nuo 2001 m. Pagrindinės
įmonės veiklos sritys – konsultacijos ES finansinės paramos klausimais:

 • Pagalba privatiems ir viešiesiems juridiniams asmenims, siekiantiems gauti
  ES ar valstybės biudžeto paramą (konsultacijos, paraiškų ir projektų
  dokumentų rengimas, projektų administravimas);
 • Techninė pagalba Lietuvos ir ES institucijoms, administruojančioms ES
  finansinę paramą (taisyklių, metodikų, gairių rengimas);
 •  Su ES finansine parama susijusių studijų rengimas, užsakomųjų tyrimų
  vykdymas, ES paramos vertinimas;
 • Mokymai ES finansinės paramos klausimais (ES parama, projektų
  rengimas ir valdymas ir kt.).

UAB „Finovus“ yra parengusi virš 200 projektų ES paramai gauti, kurių vertė
svyruoja nuo 15 tūkst. EUR iki 15 mln. EUR. Įmonės ekspertai dalyvavo
administruojant arba šiuo metu administruoja daugiau nei 180 ES paramos projektų.
Visi paramą gavę ir įmonės administruojami projektai sėkmingai vykdo projekto
veiklas. Įmonės klientų ratas apima tiek nedideles vietos įmones, tiek dideles
tarptautines korporacijas (Ryanair, TEVA, TIETO, OpusCapita, CSC, Intermedix,
AdForm ir kt.), universitetus (Vilniaus universitetas, Vilniaus Gedimino technikos
universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas), mokslinių tyrimų
institucijas (Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras,
Nacionalinis vėžio institutas), viešojo valdymo institucijas (Europos Komisija, LR
Finansų ministerija, LR Aplinkos ministerija, LR Žemės ūkio ministerija, LR Ūkio
ministerija) ir kt.

Atsidavimas profesionalumui, kompetencija ir aukščiausi kokybės standartai yra
pagrindiniai mūsų darbo principai kurie leido mūsų įmonei tapti viena iš savo srities
lyderių.