Pagrindinės įmonės veiklos sritys – konsultacijos ES finansinės paramos klausimais.

ES investicijų pritraukimas

Pagalba privatiems ir viešiesiems juridiniams asmenims, siekiantiems gauti ES ar valstybės biudžeto paramą (konsultacijos, paraiškų ir projektų dokumentų rengimas, projektų administravimas).

Techninė pagalba viešojo valdymo institucijoms

Konsultavimo paslaugos Lietuvos ir ES institucijoms, administruojančioms ES finansinę paramą (taisyklių, metodikų, gairių rengimas).

Su ES finansine parama susijusių studijų rengimas, užsakomųjų tyrimų vykdymas, ES paramos vertinimas.

Įgyvendintų techninės pagalbos projektų sąrašas.

Mokymai

Mokymai ES finansinės paramos ir projektų valdymo klausimais: ES parama, projektų rengimas ir valdymas, kaštų-naudos analizė ir kt.