– ES finansinės paramos srityje dirbame nuo 2006 metų, o dalis mūsų ekspertų – nuo 2000 metų;
– Dirbame tiek su Lietuvos institucijų, tiek su Europos Komisijos tiesiogiai administruojamomis
finansinėmis priemonėmis;
– Daugiau nei 85 proc. mūsų rengtų ES finansavimo siekiančių projektų buvo skirtas finansavimas;
– Sėkmingai parengėme daugiau nei 200 projektų, administravome ar administruojame daugiau nei 180
projektų;
– Parengėme ir administruojame pusę visų užsienio investuotojų MTEP projektų, kuriems 2014-2020 m.
periodu yra skirtas finansavimas.